RAGNHILD MAY & ENSEMBLE APPARAT // LØRDAG 8. JUNI KL. 20.00 // KLEIN // ENTRÉ 95,-

Vi glæder os til samarbejdet med KLANG Festival og spillested KLEIN om præsentation af Ragnhild Mays værk Monstrous Instrument!

I værket Monstrous Instrument, som er et samarbejde mellem den interdisciplinære kunstner og komponist Ragnhild May og den innovative blæserkvartet Ensemble Apparat, undersøges instrumentets forbindelse til kroppen. Det er en generelt accepteret tanke, at instrumenter kan betragtes som en forlængelse af kroppen, men ofte i en meget singulær, individuel forstand, hvor en enkelt krop er forbundet til et enkelt instrument. Monstrous Instrument undersøger, hvad der sker, når et instrument kræver at flere kroppe tages i brug for at spille på det. Hvad sker der, når performere og instrument smelter sammen til én monstrøs organisme?

Monstrous Instrument bygger på forståelse af relationen mellem krop og instrument, der er inspireret af den amerikanske kvantefysiker og nymaterialistiske teoretiker Karen Barad og hendes begreber entanglement og intra-action. Barads teori bidrager med en post-antropocentrisk måde at sammentænke kroppe, objekter, teknologi og materialitet på: Ikke som autonome, singulære entiteter, men som sammenvævet i en konstant, dynamisk relation.

Hvilket potentiale har selvdesignet teknologi som feministisk alternativ til instrumenter udformet til maskuline kroppe uden funktionsnedsættelser? Kan man hacke eksisterende strukturer? Performancen tager udgangspunkt i et instrument bygget af messingblæsere og VVS-fittings, et fuldstændig modellerbart system, der kan bygges op og sammensættes på forskellige måder. At bygge instrumenter er at komponere. I løbet af performancen sammensættes det skulpturelle instrument på forskellige måder, og musikerne spiller på det i forskellige konstellationer. Bag værket ligger en fascination af den nonverbale intimitet, der findes mellem musikere, der spiller sammen.